Wybierz poprawną odpowiedź:
1. Trzy porcje tego samego gazu ogrzewamy izobarycznie, izochorycznie i izotermicznie. Najszybciej rosnąć będzie temperatura gazu ogrzewanego:
a) izobarycznie
b) izotermicznie
c) izochorycznie
d) izochorycznie i izobarycznie
e) we wszystkich przemianach tak samo

2. Kiedy gaz wykona największą pracę? Gdy rozpręży się:
a) izotermicznie
b) izochorycznie
c) izobarycznie
d) adiabatycznie
e) we wszystkich wykona taką samą

Za napisanie np. 1a, 2d - daję błędną - proszę o jakieś udowodnienie swojej odpowiedzi.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T16:29:18+01:00
1,odp .c
Q=c₁nΔT
c₁- ciepło molowe w przemianie izochorycznej
Q=c₂nΔT
c₂- ciepło molowe w przemianie izobarycznej
c₂>c₁
2.c.
praca pod wykresem (pV) jest największa