Przetłumacz na język angielski:


1. W przyszłym roku minie 5 lat jak znam Tomka.

2. W jutro o 7 wieczorem będziemy odpoczywać.

3. Kiedy go poznałam pracował od pięciu lat BBC.

4. Powiedziała prawdę zanim umarła.

5. Była bardzo szczęśliwa, ponieważ zdała egzamin.

3

Odpowiedzi

2010-01-16T14:06:43+01:00
1.Next year it will be 5 years and I know Tom.

2.In tomorrow at 7 pm we will be resting.

3.When I met him he worked for five years of the BBC.

4.Told the truth before she died.

5.She was very happy because it has passed the examination.
1 1 1
2010-01-16T14:08:03+01:00
1. Next year he will pass 5 years how I know Tomek.
2. In tomorrow about 7 we will be an evening to rest.
3. When I got to know him worked for five BBC years.
4. She told the truth before she died.
5. she was very happy, since she passed an examination.

Tylko nie jestem pewna z 3
=]
1 1 1
2010-01-16T14:26:22+01:00
1. Next year it will be 5 years and I know Tom
2. In tomorrow at 7 pm will rest.
3. When I met him he worked for 5 years at the BBC
4. It has said truth when dead
5. It was very happy, as it has passed examination
1 1 1