PRZETŁUMACZ NA ANGIELSKI ZDANIA:
1.Czy ona zawsze robi zadania domowe.
-
2.Oni rzadko chodzą do kina,ale często do teatru,
-
3.Moi koledzy zawsze grają ze mną w piłkę nożną.
-
4.Ona często je słodycze.
-
5.Zazwyczaj chodzę do szkoły z kolegą.
-
6.Jego mama nigdy nie pomaga mu w zadaniu domowym,
-

2

Odpowiedzi

2010-01-16T14:20:02+01:00
1. Czy ona zawsze robi zadania domowe?
- Is she always does her homework?
2. Oni rzadko chodzą do kina,ale często do teatru.
- They rarely go to the cinema, but often to the theater.
3. Moi koledzy zawsze grają ze mną w piłkę nożną.
- My friends always play football with me.
4. Ona często je słodycze.
- She often eats sweets.
5. Zazwyczaj chodzę do szkoły z kolegą.
- I usually go to school with my friend.
6. Jego mama nigdy nie pomaga mu w zadaniu domowym.
- His mom never helps him in the homework.
2010-01-16T14:21:26+01:00
1. Does she always do the homework?
2. They rarely go to the cinema, but often to theatre.
3. My friends always play football with me.
4. She often eats sweets.
5. I usually go to school with my friend.
6. His mum never helps him with doing homework.