Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-16T14:54:32+01:00
Przestępczość - przez pojęcie przestępczość rozumie się zbiór czynów zabronionych ustawowo pod groźbą kary, a popełnionych na obszarze danej jednostki terytorialnej. Przestępczość jest zjawiskiem społecznym.

Od 1990 roku wzrasta przestępczość nieletnich,ale wskaźniki dynamiki przestępczości dzieci i młodzieży są znacznie niższe, niż wskaźniki dynamiki przestępczości dorosłych.
Szczególnie niepokojące są dwie tendencje występujące w przestępczości nieletnich - brutalizacja działań sprawców oraz rosnąca liczba dzieci w wieku do lat 13 popełniających czyny karalne.
Nie każdy czyn zabroniony przez prawo jest przestępstwem. Przestępstwem jest tylko taki czyn, który został zabroniony w pewien szczególny, kwalifikowany sposób: pod groźbą kary.

Przyczyny przestępczości wśród nieletnich :
- sytuacja materialna rodziny
- wpływ grup rówieśniczych
- uzależnienia (alkohol i narkotyki )

Walka z przestępczością :

Problematyką zapobiegania i zwalczania przestępczości zajmuje się funkcjonalna Komisja ECOSOC do Spraw Zapobiegania Przestępczości i Wymiaru Sprawiedliwości.

* Surowa kara to przede wszystkim czynnik odstraszający. Gdy istnieje realne zagrożenie wykonania wysokiej kary, motywacja dla potencjalnego przestępcy słabnie. ( Można tu podać liczne przykłady dla potwierdzenia tej tezy. Singapur, gdzie kara śmierci i publiczna chłosta oraz bardzo wysokie grzywny za np. głośne kichanie bez uprzedniego zakrycia nosa chusteczką albo żucie gumy na ulicy nie są niczym nadzwyczajnym, uważany jest za najbezpieczniejszy kraj świata) .
* Korzystanie z pracy więźniów.
* Walcząc z przestępczością, wiele państw stosuje ingerencje w prywatną sferę życia obywateli. Pobieranie odcisków palców, szczegółowych danych osobowych, zakładanie podsłuchów.