Odpowiedzi

2010-01-16T14:30:03+01:00
Krwotok może być następstwem urazu lub pęknięcia zmienionego chorobowo naczynia, którego ściana nie wytrzymała ciśnienia krwi. W zależności od rodzaju uszkodzonego naczynia krwionośnego wyróżnia się krwotoki: tętnicze, żylne i z naczyń włosowatych.
Rodzaj krwawienia rozpoznaje się po ilości i sposobie wypływania krwi z rany. Jeśli krew wypływa na zewnątrz, to mamy do czynienia z krwotokiem zewnętrznym. Jeżeli krew gromadzi się wewnątrz ciała lub tkanek, jest to krwotok wewnętrzny.
Krwotok tętniczy charakteryzuje się pulsującym w rytm skurczów serca wypływaniem krwi jasnoczerwonej. Panujące w tętnicach ciśnienie i uderzenia fal krwi utrudniają tworzenie się skrzepu zamykającego naczynie. Uszkodzenie nawet małej tętnicy może być niebezpieczne dla życia.
W krwotoku żylnym z powierzchni rany krew wypływa ciągłą strużką, ma zabarwienie ciemnoczerwone. Krwawienie może ustać samoistnie, po opatrzeniu rany, wskutek zaczopowania jej powstałym skrzepem. Najczęściej występują krwawienia typu mieszanego – tętniczo – żylne.
Krwotok miąższowy powstaje w wyniku uszkodzenia większej liczby naczyń włosowatych, zdarcia i oddzielenia się od skóry, przerwania mięśni lub uszkodzenia narządów miąższowych (wątroby, śledziony, nerek), co może być groźne dla życia.
W krwawieniach miąższowych krew spływa z całej uszkodzonej powierzchni.

Objawy krwotoku:
-blady kolor skóry
-ogólne osłabienie
-przyspieszone i ledwo wyczuwalne tętno (tętno nitkowate)
-zaczerwienienie skóry
-spadek ciśnienia krwi
-mroczki przed oczami
-niepokój
-szum w uszach
-zimny pot
-z czasem utrata przytomności

Skutki krwotoków:
- śmierć przez wykrwawienie , zależna od ilości krwi utraconej (im krwotok szybszy, tym szybciej śmierć); jest to załamanie się naczyń krwionośnych ze względu na zbyt małe wypełnienie, nawet drobny krwotok może powodować zejście śmiertelne;
- częste krwotoki mogą prowadzić do anemii (przez różne pasożyty anemia wtórna).
3 2 3
2010-01-16T14:49:57+01:00
Krwotok jest to wylanie się krwi z naczynia krwionośnego lub serca wskutek urazowego lub chorobowego uszkodzenia ich ściany. Nagła utrata ponad 500 ml krwi może być niebezpieczna, lecz ubytek krwi do 1 litra, jeśli jest powolny, nie stanowi bezpośredniego zagrożenia życia. Bardzo trudno jest ocenić ilość utraconej krwi. W przypadku krwotoku wewnętrznego jest to praktycznie niemożliwe. Niebezpieczne są urazy nadbrzusza, ze względu na możliwość rozerwania śledziony lub wątroby.
Objawami krwotoków mogą być:
bladość powłok ciała,
przyspieszenie tętna,
spadek ciśnienia krwi,
ogólne osłabienie,
szum w uszach,
zimny pot,
mroczki przed oczyma,
niepokój
wreszcie utrata przytomności, która poprzedza zgon.
3 4 3