Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T10:52:24+01:00
T1 = 15 C
T2 = 308 K- 273= 35 C (0 C = 273,25 K w przybliżeniu 273 K)
delta T = 35 C - 15 C = 20 C = 20 K
cw = 380 J/kg*C (odczytasz z tabeli)
Q = 22,8 kJ= 22800 J
m = ?
Q = m*cw*delta T
m = Q/cw*delta T
m = 22800 J/380 J/kg*C* 20 C
m= 22800 J/7600 J/kg
m= 3 kg