Odpowiedzi

2010-01-16T14:54:18+01:00
Grecy wierzyli w politeizm(z gr. polys- liczny, duży, theos-bóg) co nawet dosłownie tłumacząc obrazuje nam wierzenia Greków- czyli wielobóstwo.
Posągi Bogów wykonywane były na wzór człowieka, jest to tzw. antropomorfizm(z gr. anthropos- człowiek, morphe- kształt, forma). Jest nic innego jak przypisywanie bogom, zwierzętom, zjawiskom cechludzkich i ich kształtów. Występuje to najczęściej w sztuce i religii.
Pomimo to, bogowie różnili się od ludzi ponieważ byli oni doskonali, nie starzeli się, a co za tym idzie, nie umierali. Posiadali wielką siłę ale nie byli wszechmocni. Było ich wielu, wiec często wchodzili sobie w drogę, co powodowało, iż mieli ograniczone pole działania. Ponadto nad losem bogów i ludzi ciążyłą tzw. Mojra- czyl;i przeznaczenie. Grecy wyobrażali sobie je w różny sposób. U Homera jest to nieosobowa, nieprzenikniona siła kosmiczna, której nikt nie mógł się przeciwstawić, bo byłą nieodwołalna. Kiedy indziej przeznaczenie jest pokazane jako trzy sieostry Mojry, pędzące nić żywota każdego człowieka i boga, którą najstarsza z sióstr w momencie śmierci przerywała.
Najwięcej infotamcji o bogach greckich czerpiemy z dwóch utworów Homera: "Ilady" i "Odysei".
2 1 2
2010-01-16T15:02:46+01:00
1) mieszkali na górze Olimp
2) pili Boski nektar
3) w uczcie brała udział większa część bogów
4) ich życie polegało gł na pilnowaniu porządku na ziemi i pomaganiu ludziom
5) byli podobni tym że posiadali ludzkie ciała a różnili się tym że mieli nadzwyczjne moce
6 4 6