Dana jest prosta k o równaniu y=-2x + 3 i prosta l o równaniu x= pierwiastek z 3

a] Sprawdź czy punkt P= (17, -31) należy do prostej k
b) Podaj współrzędne punktu przecięcia prostych k i l
c) Znajdź równania prostych przechodzących przez punkt A=(5,-8) i równległych do danych prostych

1

Odpowiedzi

2010-01-17T09:39:09+01:00
A] Sprawdź czy punkt P= (17, -31) należy do prostej k

y=-2x + 3
-31= -2 * 17+3
-31 = -31

punkt należy do prostej k