Lektora: Pan Tadeusz
1. Jak brzmiało prawdziwe nazwisk Majora Płuta?
2. Kogo nazywano Mopankiem bądź Szczerbcem?
3. Czyj portret widniał na tabakierze Podkomorzego?
4. Kto kazał powynosić z domu do sieni zamkowej stoły na wieczerzę?
5. Czyje są to słowa?
,,Kto z najpiękniejszym rydzem do stołu przybedzie,
Ten obok najpiekniejszej panienki usiądzie;
Sm ją sobie wybierze. (...)

1

Odpowiedzi

2009-04-06T00:00:19+02:00
1.Płutowicz
2. Klucznik Rębajło
3. Stanisław August Poniatowski
4. Woźny
5.Sędzia