Zad 1.1 Na przedstawienie przyszło d dorosłych i m dzieci, razem 123 osoby. Kiedy przed końcem przedstawienia wyszedł jeden tata z dwójką 4-letnich synów, okazało się, że dzieci jest 3 razy więcej niż dorosłych. zapisz odpowiedni układ równań i oblicz, ilu dorosłych i ile dzieci przyszło do teatru.

zad1.2 hurtownia odzieży zakupiła 12 jednakowych zimowych płaszczy i 15 jednakowych kurtek za łączną kwotę 13 500zł. płaszcz był o 180zl droższy niż kurtka. oblicz cenę zakupu przez hurtownię płaszcza oraz cenę zakupu kurtki. zapisz wszystkie obliczenia.

zad 1.3 Podczas trzydniowego rajdu rowerowego uczniowie przejechali 65km. Drugiego dnia pokonali dwa razy dłuższą trasę niż pierwszego dnia, a trzeciego o 5km więcej niż pierwszego dnia. Ile kilometrów przebyli każdego dnia? zapisz wszystkie obliczenia.

zad1.4 Aby obliczyć, ile przekątnych posiada wielokąt, należy pomnożyć liczbę jego boków przez liczbę o 3 mniejszą i otrzymany wynik podzielić przez 2.
a) Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego, ile przekątnych ma wielokąt o n bokach.
b) Oblicz, ile przekątnych ma trzydziestokąt.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T15:58:03+01:00
Zad. 1.2
x - cena kurtki
x + 180 - cena płaszcza

x+x+180 = 13500
2x + 180 = 13500 /- 180
2x = 13320 /:2

x = 6660
x+180 = 6840

Odp. Cena kurtki wynosiła 6660 zł, a płaszcza 6840 zł.
2 3 2
2010-01-16T16:06:58+01:00
Zad1
d-dorosli , m-dzieci ,(razem wszystkich (123))
(po wyjściu taty z dwójka dzieci)
123-3=120(teraz wszystkich osób)
120:4=30(ponieważ dzieci 3 razy więcej niz dorosłych)
(X-BEDE OZNACZAŁ MNOZENIE )
d=30x1
d=30
m=30x3
m=90
120=30+90
zad2
(13500zł-12x180zł):2=(13500zł-2160zł):2=11340:2=5670
zad4
a)n x(n-3):2
b)30x27:2=810:2=405
1 5 1