Wykres przedstawia zależność temperatury od dostarczonej energii dla 3kg. rtęci.

A. Odcinki AB,BC,CD odpowiadają poszczególnym procesom zjawiska.Wybierz prawidłowy opis wykresu.
a)AB- topnienie rtęci, BC-wrzenie rtęci, CD-ogrzewanie pary rtęci
b)AB- ogrzewanie stałej rtęci, BC- topnienie rtęci, CD-ogrzewanie ciekłej rtęci
c)AB-ogrzewanie ciekłej rtęci, BC-wrzenie rteci, CD-ogrzewanie pary rtęci
d)AB-krzepnienie rtęci, BC-topnienie rtęci, CD-wrzenie rtęci

B.Podaj temperature topnienia rtęci.
a)-50(stopni)C
b)3(stopnie)C
c)-39(stopni)C
d)11(stopni)C

C.Odczytaj z wykresu, ile energii dostarczono do rtęci o temperaturze -50(stopni)C, aby całkowicie stopiła sie.
a)3kJ
b)36kJ
c)39kJ
d)42kJ

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T15:06:38+01:00