Przyporządkuj te 7 kompetencji do:
a) Trybunału Konstytucyjnego
b) Trybunału Stanu
c) Naczelnego Sadu Administracyjnego
d) Sądu Najwyższego

KOMPETENCJE:
1. Orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego.
2. Sprawowanie nadzoru nad działalnością sądów powszechnych.
3. Orzekanie o zgodności z Konstytucją celów i działalności partii politycznych.
4. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi organami państwowymi.
5. Orzekanie o odpowiedzialności konstytucyjnej za naruszenie Konstytucji lub ustawy Prezydenta, Prezesa RM, ministrów, Prezesa NIK-u, Prezesa NBP, członków KRRiTV.
6. Orzekanie o zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją.
7. Wyjaśnianie niezrozumiałych przepisów prawa oraz dokonywanie ostatecznego interpretowania przepisów prawnych.

Bardzo proszę o pomoc.

2

Odpowiedzi

2010-01-16T15:42:22+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T15:45:43+01:00