Odpowiedzi

2010-01-16T15:43:53+01:00
Η-sprawność silnika
Wc-praca całkowita
Wu-praca użyteczna
Wu/Wc=η
Wu=Wc*η
Wu=4kW*75%
Wu=3kW
Odp. Praca użyteczna wynosi 3kW
6 1 6