Dane są takie trójkąty ABC i PRW , że
[AB] = [KL] = 15m .Odcinki CC' I MM' to wysokość tych trójkątów , przy czym
wysokość CC' jest o 6 m dłuższa od wysokości MM' .o ile trójkąta ABC jest
większe od pola trójkąta KLM?

1

Odpowiedzi

2010-01-16T16:05:19+01:00
Wzór na pole trójkąta to 1/2 długości podstawy (a) mnożone przez wysokość (h).Jeżeli oba trójkąty mają tą samą długość podstawy a wysokość jednego względem drugiego jest 6 razy większa to i pole trójkątów względem siebie będzie 6 razy większa .odp.Pole trójkąta ABC jest 6 razy większa od pola trójkąta KLM.