1. Uzupełnij równania reakcji otrzymywania wodorotlenków trudno rozpuszczalnych w wodzie.
a) FeCl2 + ...... ------> Fe(OH)2 (strzałka w dół) + .......
b) ....... + .......... --------> Cr(OH)3 (strzalka dół) + NaI
c) ZnBr2 + KOH --------> .......... +.........
d) BA(OH)2 + Al(NO3)2 .......... + .........

2