Odpowiedzi

2010-05-01T09:55:45+02:00
Budowa dżdżownicy świadczy o przystosowaniu do życia w glebie. Cechy:
-wydłużony kształt ciała _ umożliwiają poruszanie się w szczelinach gleby
-przód w kształcie klina i drążenie korytarzy.
-nabłonek pokrywający ciało, który wydziela śluz - ułatwia poruszanie się w glebie i zmniejsza tarcie, chroni zwierzę przed nadmierną utratą wody i uszkodzeniami mechanicznymi
-szczecinki - (cztery pary w każdym segmencie) służą do zakotwiczenia się w glebie
-układ pokarmowy w kształcie szerokiej rury(jelito) przebiegającej przez całe ciało jest dostosowany do rodzaju pożywienia
-brak wyodrębnionych narządów zmysłu - nieprzydatnych do życia pod ziemią
-przekrój poprzeczny przez segment dżdżownicy
-naczynie krwionośne grzbietowe
-mięśnie
-naczynie krwionośne brzuszne
128 4 128
2010-05-01T10:05:19+02:00
-posiada szczacinki na każdym pierścieniu
-jej ciało jest pokryte śluzem
-zwężony przedni odcinek ciała ułatwia jej drażenie korytarzy
-śluz chroni ją przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz umozyliwa wymiane gazową
-zywi się glebą
72 3 72