Pływak przepłynął na drugi brzeg rzeki i z powrotem w ciągu t=5min. Jednak nie dopłynął do miejsca startu, lecz do punktu położonego o l=80m dalej w dół rzeki. Jaka była prędkość pływaka względem brzegu? Szerokość rzeki d=30m.

1

Odpowiedzi

2010-01-16T16:35:01+01:00
POLICZMY GDY PŁYNIE W JEDNA STRONĘ WTEDY:
l=40m
d=30m
t=2,5 min=150 s
policzmy jego droge jaką pokona z pitagorasa
wyniesie ona po skosie 50m=x
V=x/t=1/3 m/s ale to jest prędkość razem z prądem
Jego własna liczymy z trygonometri
liczymy cosinus kata w trójkacie prostokątnym
cos alfa= d/x=3/5
cos alfa= W/V
W-szukana prędkość
W=1/5 m/s