Odpowiedzi

2009-09-28T15:52:18+02:00
Muzyka starożytnej Grecji i Rzymu to obszerne i niezwykle zajmujące wprowadzenie do historii muzyki antycznej - od epoki Homera do czasów rzymskiego cesarza Hadriana. Zwięzły, a zarazem przystępny wykład, pełen zaskakujących niejednokrotnie szczegółów, skierowany jest w równym stopniu do muzykologów, muzyków amatorów i miłośników nauk klasycznych, co do czytelników po prostu zainteresowanych dziejami i różnymi przejawami ludzkiej twórczości.

Autor opisuje okoliczności, w jakich starożytna muzyka odgrywała istotną rolę, szczegółowo omawia możliwą rekonstrukcję instrumentów, podaje analizy skal, interwałów, strojenia oraz podstawowych typów stosowanych rytmów na tle greckich teorii harmonii i akustyki. „Przemyca” przy tym wiele ciekawych i mało znanych wiadomości z mitologii, historii literatury i kultury śródziemnomorskiej.

Książka, jakkolwiek spełnia wszystkie wymogi opracowania naukowego, nie ma nic wspólnego z suchym akademickim dyskursem. Liczne ilustracje przedstawiające instrumenty i grających na nich muzyków, a także przejrzyście rozpisane zachowane zapisy muzyczne i schematy metryczne pomagają zrozumieć i wyobrazić sobie bodaj wszystkie praktyczne aspekty omawianej sztuki: od zasad gry na aulosie, kitarze czy fletni Pana, po sposób wykonywania heksametru.