Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T16:03:16+01:00
A) x= 0 x=1 x=2

b) detla= 25-24
pierwiastek z delty = 1

x= 5-1/2=2
x=5+1/2=3


c)x³-4x²-4x+16=0

x²(x-4)-4(x-4)

(x-4)(x²-4)

(x-4)(x-2)(x+2)

x= 4 x= 2 x=-2
2 5 2
2010-01-16T16:07:44+01:00
A)
2x²(x-1)(2-x)<0

miejsca zerowe
x=0 x=1 x=2
a>0
w x=0 jest podwojne miejsce zerowe
rysujemy wykres i wychodzi ze x∈(1;2)
b)
x²-5x+6=0
Δ=25-24=1
√Δ=1
x=(5-1)/2=2
x=(5+1)/2=3
c)
x³-4x²-4x+16=0
rozbijamy to bydle
x²(x-4)-4(x-4)=0
(x²-4)(x-4)=0
x²=4 ∨ x=4
x=2 v x=-2 v x=4
2010-01-16T16:10:12+01:00
2x²(2x-x²-2+x)<0
4x³-2x4-4x+2x³<0
-2x4+6x³-4x<0
-2x4+2x³+4x³-4x<0
-2x³(x-2)+4x(x²-2)<0
-2x³(x-2)+4x(x-2)(x+2)<0
(-2x³+4x)(x-2)(x+2)<0
x(-2x²+4)(x-2)(x+2)<0
x=0 i x=2 i x=-2

x²-5x+6=0
delta=25-24=1
x=2 i x=3

x³-4x²-4x+16=0
x²(x-4)-4(x-4)=0
(x²-4)(x-4)=0
x=2 i x=-2 i x=4