Odpowiedzi

2010-01-16T16:26:18+01:00
A) y=½x+3 P(1;-2)
prosta jest równoległa wieć a=½
x= 1
y= -2

y=ax+b
-2= ½ * 1 + b
b = -2,5

odp. y=½x -2,5

b) y=½x+3 P(1;-2)
prosta jest prostopadła więc a₁* a₂= 1
½ * a₂= 1
a= 2
x= 1
y= -2

y=ax+b
-2= 2 * 1 +b
b= -4

opd. y= 2a -4