Oblicz.
a) Jakie ciśnienie wywiera na podłoże kilogramowy odważnik o powierzchni podstawy 20cm²?
b)Jaka, siła działająca na powierzchnię 2m², wywołuje ciśnienie 500 Pa ?
c)Jaką masę ma kamień, który przylega do podłoża powierzchnią 10cm² i wywiera na nią ciśnienie 1 kPa?

1

Odpowiedzi

2010-01-16T16:41:29+01:00
A)
p=F/S
F=mg
F=1kg×10m/s²=10N
p=10N:0,002m²
p=5000Pa=50hPa
b)
F=pS
F=500Pa×2m²
F=1000N=1kN
c) F=pS
F=1000Pa×0,001m²
F=1N
F=mg
m=F/g
m-1N:10m/s²
m=0,1kg