Odpowiedzi

2010-01-16T16:32:15+01:00
Juz teraz nie ma wypraw krzyzowych tak jak w średniowieczu. Teraz ludzie, którzy wierzą w wybraną religie są prześladowani w inne sposoby ale równiez dla nich bolesne. Na iternecie zamieszczają ich zdjęcia i dodają obraźliwe komentarze. Koledzy w klasie wysmiewają uczniów którzy są wierzący. politycy natomiast cały czas prowadzą wojny z kościołem.

Wielu ludzi odbiera sobie życie gdy nie może wytrzymac juz tych prześladowań
2 2 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T17:06:19+01:00
Współczesne źródła prześladowania chrześcijan na świecie to:
1. totalitaryzm polityczny (dotyczy głównie takich państw jak Wietnam czy Kuba, gdzie nie wolno być wyznawcą Chrystusa),
2. totalitaryzm religijny (np. Arabia Saudyjska),
3. totalitaryzm ekonomiczny (państwa Ameryki Łacińskiej).

Inne formy współczesnych prześladowań chrześcijan:
1. akty przemocy, rozruchy (Indie, zabicie Cassie Bernal),
2. dyskryminacja nieformalna (utrata czy nieotrzymanie pracy, Anglia-ograniczenie adopcji dziecka, zakaz noszenia krzyżyka),
3. odrzucenie społeczne (szyderstwa, wyśmiewanie, zarzuty o zaściankowość).

Jak wygląda sytuacja chrześcijan w Ziemi Świętej? Chrześcijanie w Ziemi Świętej są:
1. pochodzenia arabskiego (kościoły tradycyjne),
2. pochodzenia żydowskiego (Żydzi Mesjańscy),
3. imigrantami z Europy Wschodniej i Zachodniej (kościoły tradycyjne, wolne kościoły ewangeliczne).

Nie ma "oficjalnego" programu prześladowań chrześcijan od strony państwa Izrael. Istnieje natomiast silna presja na Chrześcijan od strony arabskiej na ziemiach autonomii palestyńskiej, gdzie dochodzi do prześladowań religijnych (Samaria, Judea, Strefa Gazy). Mamy również do czynienia z napięciem ze strony niektórych środowisk Żydów ortodoksyjnych.

Korea Północa znajuduje się na czele listy krajów, gdzie dochodzi do największych prześladowań wyznawców Chrystusa. W Koreii Północnej mieszka 300 tysięcy chrześcijan, obecnie 80 tysięcy przebywa w obozach pracy albo więzienach.

W państwach wyznawców Islamu (Arabia Saudyjska, Iran, Afganistan, Somalia, Jemen) działalność misyjna jest zabroniona.

Świadectwa cierpiących z powodu wiary chrześcijan są wstrząsające. Chociażby historia brata Thacha z Wietnamu, który został zatrzymany przez władze, za robienie zdjęć policji, która chciała rozgonić spotkanie chrześcijan. Brat Thach głosił Ewangelię w celi więziennej, za co został przeniesiony do izolatki, malej klatki, gdzie wysuszono go pod 500 watową żarówką. Na przykład w Erytretii chrześcijanie, którzy przyznali się do swojej wiary, przetrzymywani są teraz w kontenerach.

Polskie organizacje pomagające prześladowanym chrześcijanom to:
1. "Open Doors Polska",
2. "Głos Prześladowanych Chrześcijan" ( założony w 1967 roku przez Richarda Wurmbranda),
3. "Pomoc Kościołowi w Potrzebie" (działająca od 1952, założona przez ks. Straatena).

Pozostaje pytanie: Co to wszystko ma wspólnego ze mną? Jak mogę pomóc moim braciom i siostrom w wierze. Wystarczy modlitwa , wsparcie i protest. Czego mogę nauczyć się od prześladowanych wyznawców mojego Pana? Odpowiedź można znaleźć tylko w Piśmie Świętym: Księga Daniela 3, 15-18, List do Rzymian 12,1.
8 4 8