Odpowiedzi

2010-01-16T16:35:47+01:00
1. Ponieważ są tam najpiękniejsze budowle z tego okresu oraz dlatego że narodził się we Włoszech
2.Gotyk:
Kościół Mariacki w Krakowie
Kościół Najświętszej Marii Panny w Poznaniu
Romański
Rotunda św.Gotarda w Strzelinie
Donżon na Zamku w Lublinie
2010-01-16T16:36:21+01:00
1 Gdyz styl renesansowy wzorował sie na stylu klasycznym czyli grecko-rzymski. Wzorowaną budowla renesansu na antyku jest,np Łuk Triumfalny w Paryżu

2Gotycki
Kościół Mariacki w Krakowie
Kościół św. Marcina w Poznaniu
Kościół Bożego Ciała w Poznaniu
Kościół franciszkanów w Krakowie

Romański
Romański kościół św. Andrzeja w Krakowie
XIII-wieczny donżon na Zamku w Lublinie
Fasada kościoła Imienia NMP w Inowrocławiu
2010-01-16T16:38:08+01:00
1 Ze względu na to, że w tej epoce ludzie zaczeli wracac do nurtow powstalych w antyku. Wtedy to tez byly stworzone pierwowzory budowli renesansowych.
2 *Styl Romanski:
- Kaplica zamkowa św. Mikołaja w Cieszynie datowana na XI w. Zbudowana z wapiennej kostki na planie koła z podkowiastą absydą od wschodu. W części zachodniej mieściła się empora, zrekonstruowana na podstawie zachowanych fragmentów w latach 1947-55. Budowla przekryta została kopułą, a absyda półkopułą.
-Kościół św. Idziego z przełomu XI-XII wieku w Inowłodzu k. Rawy Mazowieckiej. Prezbiterium od wschodu zamknięte absydą a od strony zachodniej cylindryczna wieża, w której w niższej części umieszczono emporę. Górna część wieży służy jako dzwonnica.
Styl Gotycki:
-dominikański kościół św. Wojciecha we Wrocławiu, budowany na miejscu wcześniejszej świątyni od 1241. Budowę kościoła rozpoczęto od jednonawowego korpusu. W 1330 ukończono prezbiterium. Wieża usytuowana w południowo-wschodnim naroży, przy skrzyżowaniu prezbiterium z transeptem została ukończona w XIV w. a szczyt przebudowano w XV w.
-Katedra na Wawelu została zbudowana na miejscu wcześniej istniejącego kościoła. Budowę gotyckiego obiektu rozpoczęto w 1320 r. od prezbiterium z prostokątnym obejściem. Po jego bokach usytuowano dwie kaplice: św. Małgorzaty i św. Jana Ewangelisty (nieistniejące). Kaplica Mariacka została zbudowana za obejściem, w osi głównej kościoła. Prezbiterium i obejście przykrywają sklepienia krzyżowe, tylko ostatnie przęsło prezbiterium oraz kaplicę Mariacką przykryto sklepieniami trójpolowymi (tzw. "piastowskimi"). Budowę prezbiterium ukończono w 1346. W latach 1330-1364 zbudowano trójnawowy korpus (nawa główna o wysokości 19 m i nawy boczne 9 m). Sklepienia nawy głównej podparte są za pomocą konstrukcji filarowo-skarpowej.