1.Wypisz najważniejsze skutki wojen , w których uczestniczyła Polska w XVII w.
2.Jaką unią i dlaczego Polska związała się z Saksonią. Jak długo obowiązywała ta unia ?
3.Jaki konflikt nazwano wojną północną i jakie skutki miał on dla Rzeczypospolitej.
4.Kto po raz pierwszy i kiedy zerwał sejm wypowiadając słowa ''liberum veto'' ?


Pilneeeeeee.!!!

3

Odpowiedzi

2010-01-16T16:49:55+01:00
1.
- duże straty terytorialne
- duże straty finansowe
- duże straty ludnościowe

2.
Unią polsko-saską; August II chciał być królem Saksonii; 66 lat.

3.
Pomiędzy Rzeczpospolitą, Szwecją, Cesarstwem rosyjskim, Danią i Lubeką.
Skutki: rozstrzygnięcie sporu o Dominium Maris Baltici.

4.
Władysław Siciński; 1652r.
1 5 1
2010-01-16T16:54:07+01:00
1)toczyły się wojny polsko szwedzkie o to kto będzie rządził nad bałtykiem. Czyli przyczyna tych wojen była walka o inflanty.

wojna polsko turecka przyczyną była chec opanowania Mołdawii.

Nastepnie Jan III Sobieski walczył pod Wiedniem z Turkami
przyczyną było oblężenie Wiednia

2)Unia ta została zwiazana poniewaz król Agust II chciał byc królem Saksonii i Polski. Trwała az na tronie zasiadł ostatni z rodziny Wettinów.

3)był to konflikt zbrojny w którym uczestnczuły nastepujące kraje:
czechy
estonia
polska
litwa
szwecja
rosja
dania
Walka toczyła się o inflanty.
Jednak Polska i Rosja podpisały pokoj

4)Poseł upicki Władysław Siciński w 1652 roku.
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-16T17:13:52+01:00
Napiszę Ci to, co mam w zeszycie :)

1. Skutki wojen:
*utrata licznych ziem
*drastyczny spadek ludności, na początku było ok.10 mln, pod koniec XVII. w było 6 mln. ludzi
*wzrost znaczenia oligarchii magnackiej
*wrogość wobec innych wyznań, nietolerancji wobec innych
*utrata majątku narodowego 30-35 %
*upadek znaczenia Polski na arenie międzynarodowej
*wzrost znaczenia sąsiadów Polski
*kryzys polityczny Polski

4.Liberum veto wypowiedział: poseł trocki W. Siciński w 1652. W 1669 zerwano sejm.

2.Była to unia polsko-saska. Były to czasy bezkrólewia. Trwała 66 lat.

Dlaczego unia związała się z Saksonią ? Otóż, August II mając silną pozycję w Saksonii, także w Polsku zamierzał wzmocnić władzę królewską. W tym celu wprowadził do Polski wojsko oraz formował wokół siebie stronnictwo, wykorzystując właśnie magnackich i szlacheckich koterii.

3.Był to konflikt o inflanty. Dla rzeczpospolitej niestety tragiczny. Ludność zdziesiątkowała zaraza oraz głód spowodowany nieurodzajem

Mam nadzieję, ze pomogłam :) pozdrawiam

4 5 4