Masa molowa wodoru jest równa 2mg/mol a ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu jest równe 14300J (kg*K). Ogrzanie 10kg wodoru o 20°C przy stałej objętości wymaga dostarczenia ciepła w ilości około:
A) 100kJ
B) 200kJ
C) 2MJ
D) 1MJ
E) 500kJ

Proszę o uzasadnienie odpowiedzi w postaci obliczeń.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T19:32:22+01:00
Μ=2g/mol=0,002kg/mol
c=14300J (kg*K)
C₁=cµ - ciepło molowe przy stałym ciśnieniu
C₁=28,8J/molK
C₁=C₂+R
C₂-ciepło molowe przy stałej objętości
C₂=C₁-R - R -stała gazowa=8,31J/K
C₂=20,29J/molK
Q=nC₂ΔT
n=m/µ=5000 moli
Q=5000×20,29J/molK×20K
Q=2029000J=2MJ
odp.c