Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T17:49:21+01:00
Dane:
m = 0,2 kg
h₁ = 1m
h₂ = 0,6m
Rozw.:
Część energii mechanicznej piłki zamieniło się na ciepło które pobrała częściowo piłka i częściowo podłoże

ΔEp = Ep₁ - Ep₂ = mgh₁ - mgh₂ = mg (h₁ -h₂) =
= 0,2 kg×10[m/s²] × 0,4m = 0,8 J

Energia wewnętrzna piłki i podłoża wzrosła o 0,8 J
150 2 150