Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T17:39:04+01:00
Podstawą gospodarczej potęgi Stanów Zjednoczonych jest bardzo dobrze rozwinięty przemysł. Jego wszechstronności i nowoczesności sprzyjają: bogata i zróżnicowana baza surowcowa, wysoko wykwalifikowana siła robocza oraz ustrój społeczno-gospodarczy (gospodarka rynkowa). Szansę rozwoju mają zakłady produkujące wyroby tanie i o wysokiej jakości.
Rozległy obszar terytorium Stanów Zjednoczonych posiada bogate złoża surowców mineralnych. W wydobyciu wielu z nich kraj zajmuje czołowe miejsce w świecie. Podstawą rozwoju energetyki jest węgiel kamienny (2 miejsce na świecie) wydobywany w Zagłębiu Appalachijskim i Zagłębiu Wewnętrznym oraz ropa naftowa i gaz ziemny (2 miejsce na świecie) eksploatowane w stanach: Teksas, Luizjana, Kansas, Oklahoma, Pensylwalnia, Kalifornia, Alaska i z szelfu Zatoki Meksykańskiej. Na szeroką skalę wydobywa się złoża rud metali takich jak: ruda żelaza (Kraina Wielkich Jezior, Appalachy i Góry Skaliste), rudy cynku i ołowiu, miedzi (stany: Arizona, Utah, Montana), boksytów, wanadu i wolframu.. Ponadto eksploatuje się surowce chemiczne: fosforyty na Florydzie, sól potasową i kamienną oraz siarkę (1 miejsce na świecie). Na Alasce i w Kalifornii wydobywa się złoto.
Rosnące zapotrzebowanie przemysłu na surowce mineralne sprawia, że Stany Zjednoczone oszczędzając własne surowce, znaczne ich ilości importuje. Ograniczając sprowadzanie ropy naftowej zwiększono wydobycie węgla kamiennego.
Wszechstronnie rozwinięty jest przemysł przetwórczy, a zwłaszcza energetyczny, elektroniczny, hutnictwo metali kolorowych, chemiczny, lotniczy, papierniczy (ponad 30% światowej produkcji papieru i tektury) i spożywczy.
Stany Zjednoczone są największym światowym producentem energii elektrycznej (1/4 światowej produkcji). Prawie 2/3 energii wytwarzają elektrownie cieplne (węglowe, naftowe), około 20% jądrowe (głównie w środkowej i wschodniej części kraju), pozostałą część - elektrownie wodne (wielkie zespoły hydroelektrowni znajdują się na rzekach: Kolumbia, Kolorado, Tennessee) i słoneczne zlokalizowane w Kalifornii.
W Stanach Zjednoczonych znajdują się największe na świecie korporacje przemysłowe świata: General Motors, Ford Motor, Chrysler (branża samochodowa), IBM, General Electric (elektroniczne i energetyczne). Wartość prywatnych inwestycji za granicą wynosi około 260 mld dolarów USA, najwięcej w zachodniej Europie, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej.
Kopalnie i fabryki są własnością prywatną. Większość przedsiębiorstw łączy się w monopole (zrzeszenia kapitalistyczne wpływające na poziom produkcji), które decydują o cenach, prowadzą politykę gospodarczą mającą na celu uzyskanie jak największej ilości dochodów. Obok wielkich metropolii funkcjonują małe przedsiębiorstwa, zatrudniające mniej niż 50 pracowników.
Wysoki poziom techniczny amerykańskiego przemysłu nie idzie w parze z poniesionymi kosztami produkcji. Nieco niższe tempo rozwoju gospodarczego jest podyktowane droższą siłą roboczą. Od połowy lat pięćdziesiątych udział Stanów Zjednoczonych w produkcji przemysłowej świata systematycznie maleje. Jeszcze w 1950 roku wynosił on około 44%, w roku 1970 - około 27%, a obecnie około 20%.
Przemysł Stanów Zjednoczonych jest rozmieszczony nierównomiernie. Koncentruje się w północno-wschodniej części kraju, gdzie największymi okręgami przemysłowymi są: Nowy Jork (największy ośrodek przemysłu poligraficznego), Filadelfia, Boston, Blatimore, Pittsburgh (hutnictwo), Detroit (przemysł samochodowy), Chicago (produkcja taboru kolejowego, przemysł mięsny), Saint Louis i inne.
Stany południowe mają dobrze rozwinięty przemysł wydobywczy. Największymi ośrodkami przemysłowymi są tutaj: Birmingham (hutnictwo żelaza i przemysł maszynowy) oraz Houston i Nowy Orlean z dobrze rozwiniętym przemysłem chemicznym, petrochemicznym i elektronicznym.
W zachodniej części kraju przemysł najlepiej rozwinął się w Kaliforni, gdzie przodują zwłaszcza dwa miasta: Los Angeles i San Francisco. Głównymi branżami przemysłu przetwórczego są tutaj: przemysł lotniczo-rakietowy, samochodowy, elektroniczny, spożywczy i odzieżowy.Trochę się nad tym męczyłem. Ale PROSZĘ BARDZO
4 2 4