Potrzebuje nastepujacych rzeczy.

1.Kiedy powstala ewangelia sw.Jana (rok)

2.List sw.Pawla do Koryntian.
Rok napisania , co wiemy o autorze , co nauczal .

3. List do Hebrajczyków rok napisania , nauczanie.

4.Dzieje apostolskie Rok powstania , Co wiemy o autorze , co naucza.

5.List sw Pawla do Efezjan , rok powstania , Co wiemy o autorze , co naucza.

6.List sw.Piotra , rok powstania , Co wiemy o autorze , co nauczal

8.List sw Jakuba Rok powstania , Co wiemy o autorze , co nauczal.

To wszystko moze byc z neta , ale nie wklejajcie mi tu tresci na 3 strony a4 , potrzebuje do kazdej rubryki max 2-3 zdania , wiec nie rozpisywac sie ;D

Jak bedzie dobrze to dam najlepsza.

2

Odpowiedzi

2010-01-16T17:30:21+01:00
1. Na ogół Ewangelię Jana datuje się na koniec I wieku. Większość biblistów określa jej miejsce powstania na Efez, a czas na ok. 90 n.e.

2. List do Koryntian – księga Nowego Testamentu. Za autora listu powszechnie uważany jest święty Paweł. Miejscem sporządzenia był Efez, w którym św. Paweł zatrzymał się prawdopodobnie w roku 57. W pierwszej Paweł, powiadomiony o rozłamach w gminie korynckiej, wzywa do jedności, której warunkiem jest zaufanie mądrości Bożej

3.Obecnie uważa się, że list powstał w kręgu uczniów Pawła, być może już po jego śmierci. Napisany prawdopodobnie po r. 67. Jego adresatami byli najprawdopodobniej nawróceni na chrześcijaństwo Hebrajczycy. Podstawowym tematem listu jest wyższość Nowego Przymierza, ustanowionego przez Jezusa Chrystusa podczas jego śmierci nad starym przymierzem.

4. Napisał tę księgę Łukasz Ewangelista, towarzysz podróży Pawła z Tarsu, z pochodzenia Grek. Księga opisuje dzieje uczniów Chrystusa, formowanie się pierwszych zborów i rozprzestrzenianie chrześcijaństwa aż do panowania cesarza Nerona. Dzieło musiało powstać przed śmiercią (męczeńską) głównego bohatera księgi, Apostoła Pawła z Tarsu (został stracony w Rzymie ok. 64-67 r.).

5. List do Efezjan [Ef lub Efez] - księga w Nowym Testamencie przypisywana świętemu Pawłowi.
List zawiera część dogmatyczną, dotyczącą misterium Chrystusa w Kościele (1,3-3,21) oraz część moralną (4,1-6,24).

6.List św. Piotra - jedna z ksiąg biblijnych. Nie pomijając cierpień jakich doznawali wierzący, wskazuje na Boży plan zbawienia. Redagowany pomiędzy wiosną 63 a latem 64 roku po Chrystusie, a więc pod koniec życia Piotra.

7.List św. Jakuba [Jk lub Jak] - jeden z listów apostolskich Nowego Testamentu, pochodzi od św. Jakuba.Księga ta zawiera zbiór krótkich i zwięzłych pouczeń moralnych. Miał na celu zachęcenie chrześcijan do wytrwania w "słowie prawdy".
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T23:20:30+01:00
1. Ok. 90 r. n.e.
2. Miejscem sporządzenia był Efez, w którym św. Paweł zatrzymał się prawdopodobnie w roku 57. Nauczał o zmartwychwstaniu.
3. Napisany prawdopodobnie po r. 67 n.e. Podstawowym tematem listu jest wyższość Nowego Przymierza, ustanowionego przez Jezusa Chrystusa podczas jego śmierci nad starym przymierzem, czyli prawem mojżeszowym, będącym istotą Judaizmu.
4. Zasadniczo stawia się trzy hipotezy: datę wczesną przed powstaniem żydowskim i zburzeniem Jerozolimy w 70 r., datę pośrednią - ok. 80-85 r. oraz datę późną - na początku II stulecia. Według starochrześcijańskiej tradycji napisał tę księgę Łukasz Ewangelista, towarzysz podróży Pawła z Tarsu, z pochodzenia Grek, z zawodu lekarz.
5. Powstał pod koniec pierwszego stulecia. Autorem był być może nie św. Paweł, ale inna osoba, korzystająca z Listu do Kolosan. List zawiera część dogmatyczną, dotyczącą misterium Chrystusa w Kościele oraz część moralną.
6. Zredagowany pomiędzy wiosną 63 a latem 64 roku po Chrystusie, a więc pod koniec życia Piotra. List św. Piotra nie zajmuje się sprawami dogmatycznymi, lecz upominał i stwierdzał jaka jest prawdziwa łaska Boża.
8. Czas powstania Listu. Skoro Jakub zginął śmiercią męczeńską w 62 r. n.e. jego list datować należy z pewnością przed tym terminem. Najbardziej prawdopodobna wydaje się teza, że autorem listu był anonimowy judeochrześcijanin-hellenista, który na przełomie I/II w. wyłożył swoją naukę, przypisując ją Jakubowi, bratu Pańskiemu, biskupowi Jerozolimy. Głównym celem listu było umocnienie chrześcijan w nauce, którą niedawno przyjęli.
1 5 1