Ćw. historia dla 2 klasy gimnazjum. Przez wieki 2. Krystyna Polacka, Maciej Przybyliński, Stanisław Roszak, Jan Wendt.
Zad.4 str.18
Przeanalizuj korzyści i straty, jakie przyniósł Rzeczpospolitej fakt uzyskania przez szlachtę wiodącej roli w państwie. Następnie wypełnij poniższą tabele.
Mocne strony|Słabe strony
+…………………|-………………..
+…………………|-…………………
+…………………|-………………..
+…………………|-………………..
________________________
Szanse | Zagrożenia
………………….. | …………………
Zad.2 str.30
Wyobraź sobie, że jesteś doradcą króla Jana 3 Sobieskiego, który pomaga mu podjąć decyzję, przedstawiając argumenty ”za” i „przeciw” odsieczy wiedeńskiej. Swoje argumenty wpisz do poniższej tabeli.
Argumenty„za”|Argumenty „przeciw”
……………………….|…………………………
Jaką decyzję, według Ciebie, powinien podjąć król?
……………………………………

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T17:59:00+01:00
Zad.4 str.18
Przeanalizuj korzyści i straty, jakie przyniósł Rzeczpospolitej fakt uzyskania przez szlachtę wiodącej roli w państwie. Następnie wypełnij poniższą tabele.
Mocne strony|Słabe strony
+…szlachta u steru…|-……pilnowanie wlasnych interesów…..
+.brak możliwości wprowadzenia monarchii absolu|-…oligarchia magnacka……
+…wytworzenie się specyficznego ustroju…|-…przekupstwo z zewnątrz..
+król na wszystko musiał mieć zgodę szlachty, więc de facto nie mógl czynić wbrew i na szkode Rzeczypospolitej|-..rozkład funkcjonalności państwa- anarchia..
________________________
Szanse | Zagrożenia
możliwość wprowadzenia republiki | oligarchia magnacka, anarchia w państwie
Zad.2 str.30
Wyobraź sobie, że jesteś doradcą króla Jana III Sobieskiego, który pomaga
mu podjąć decyzję, przedstawiając argumenty ”za” i „przeciw” odsieczy wiedeńskiej. Swoje argumenty wpisz do poniższej tabeli.
Argumenty„za”|Argumenty „przeciw”
Możliwość ocalenia Południowych kresów Rzplitej przd nawałą turecką- lepiej walczyc w cudzym kraju| nadmierny wzrost znaczenia i potęgi Austrii- przyszlego zaborcy
Jaką decyzję, według Ciebie, powinien podjąć król?
Wg mnie król podjął słuszną decyzję. Rozsławila ona imię Polski i raz na zawsze złamała potęgę turecką.
3 3 3