Ćw. historia dla 2 klasy gimnazjum. Przez wieki 2. Krystyna Polacka, Maciej Przybyliński, Stanisław Roszak, Jan Wendt.
Zad.2 str.35
Wyjaśnij na czym polegała monarchia absolutna. Jakie pozytywne i negatywne strony dostrzegasz w takim ustroju?
(Podajcie tylko jej pozytywne strony)
Zad.2 str.36
Uzupełnij poniższy tekst.
b) niechęć króla do uzgadnienia swoich ……… z ……..
c) opracowanie przez parlament ……. Zmian ograniczających …..
Która z wymienionych przyczyn była, Twoim zdaniem, bezpośrednim powodem wojny parlamentu z królem angielskim?
………………………………………………
Zad.2 str.39
Wymień oznaki ożywienia gospodarczego i kulturalnego w Polsce za panowania Augusta 2:
d) w oświacie - …………

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T18:07:15+01:00
Zad.2 str.35
Monarcha absolutny skupiał w swoim ręku wszelką władzę, na wzór despotycznego faraona. Stanowił prawo, nakładał podatki, był najwyższym sędzią i kierował polityką zagraniczną. Jego zdanie nie podlegfało dyskusji.
Uważam, że taki model monarchi jest lepszy i bardziej uporządkowany niż monarchia parlamentarna. Zamiast zamętu, który sieją tłumy parlamentarzystów, jest tutaj jeden niepodzielny głos. "Tylko stanowczość przynosi efekt."
(P
Zad.2 str.36
Uzupełnij poniższy tekst.
b) niechęć króla do uzgadnienia swoich decysji z podwałdnymi.
c) opracowanie przez parlament praw i Zmian ograniczających władze króla..
Która z wymienionych przyczyn była, Twoim zdaniem, bezpośrednim powodem wojny parlamentu z królem angielskim?
..B...
Zad.2 str.39
Wymień oznaki ożywienia gospodarczego i kulturalnego w Polsce za panowania Augusta II:
d) w oświacie - przełom barokowo-oświeceniowy. Napływ myśli zachodniego oświecenia do Polski. Kolegia jezuickie u szczytu wydajności. Zanik kultury sarmatycznej u Panów Braci - branie przykladu z Zachodu.
1 5 1