Odpowiedzi

2010-01-17T11:20:16+01:00
Współczesny system bankowy obejmuje:
bank centralny oraz szereg banków komercyjnych, które świadczą usługi dla ludności oraz przedsiębiorstw. W Polsce Bankiem Centralnym jest Narodowy Bank Polski (NBP).
Funkcje:
- bank banków
- bank państwa
- bank emisyjny (emisji), emitowanie banków- bank stabilizująco - kontrolny, ma wpływ na inflacje.

Rola banków komercyjnych:
- dla lokat
- kredyty - może udzielać tylko bank
- pożyczki - może udzielać każda osoba
- doradztwo finansowe
- konto osobiste
- wymiana walut
- skrytki depozytowe
- ROR - rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy.

1 5 1