Odpowiedzi

2009-09-28T16:00:22+02:00
Przyrodnicze:
- wysoka temperarura
- brak wody do nawadniania pól uprawnych
- mało żyzne gleby (z wyjątkiem madów w delcie nilu)
- rozwój chorób u bydła roznoszone przez much tse-tse .
pozaprzyrodnicze
- nie stosowanie nawozów sztucznych
- brak odpowiednich maszyn rolniczych
- ciągła wojna pomiędzy plemionami
6 4 6
2009-09-28T17:57:18+02:00
POZAPRZYRODNICZE
- produkcja żywności – podstawowa funkcja rolnictwa
- wytwarzanie surowców dla przemysłu – naturalne włókna, skóry, kości, tłuszcze, biomasa (odnawialne źródło energii), biopaliwa
- tworzenie miejsc pracy – im wyższy poziom rozwoju gospodarczego kraju, tym niższy procent ludności zatrudnionej w rolnictwie
- tworzenie produktu krajowego brutto – udział rolnictwa w tworzeniu PKB maleje wraz ze wzrostem poziomu rozwoju gospodarczego;
- udział w handlu zagranicznym – artykuły rolne przeważają w eksporcie krajów słabo rozwiniętych
PRZYRODNICZE
-klimat
-wody
-zyznosc gleby
-ukrztałtowanie powierzchni
1 5 1