Funkcja f każdej liczbie rzeczywistej x przyporządkowuje nawiększą liczbę parzystą mniejszą od x.
a. Oblicz f(π), f(10).
b. Podaj zbiór wszystkich miejsc zerowych funkcji f.
c. Określ zbiór wartości funkcji f.
d. Naszkicuj wykres funkcji f dla x∈< 2;8 >

1

Odpowiedzi

2010-01-17T01:31:59+01:00
Ad 1.
f(pi)=2
f(10)=8 (bo mamy największą liczbę MNIEJSZĄ od x)

Ad 2.
f(x)=0 gdy x∈(0;2> (bo dla zera f(x)=-2)

Ad 3.
Zbiorem są wszystkie liczby parzyste, czyli y∈2*C, gdzie C to są liczby całkowite

Ad 4. w załączniku
4 2 4