Oblicz sprytnie :
a) ¹/₆ × 3 ³/₄ × 100 × ⁴/₁₅ × ²⁴/₂₅
b) 0,4 × 1,4 × ³/₄ × ¹/₇ × 10
c) 6,6 × ⁹/₄₀ × ⁵/₆ × ⁸/₁₁ × ¹/₃
d) ³,⁶/₇ × ⁰,⁰⁸/₁,₁ × ²,²/₁,₂ × ²,¹/₀,₆

Bardzo proszę o obliczenia ;)

1

Odpowiedzi

2009-09-30T19:02:47+02:00