Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T18:16:21+01:00
1. Najwyższym pasmem Karpat są Tatry.
2. W podstawowym podziale Karpat wyróżnia się następujące części:
a) Karpaty Zachodnie
- Zewnętrzne Karpaty Zachodnie
 Karpaty Austriacko-Morawskie i Środkowomorawskie (oddzielone od siebie doliną Dyji, a od Bielaw doliną Morawy, które mogą być traktowane jako część Kotliny Panońskiej),
 Pogórze Beskidzkie,
 Bielawy,
 Beskidy Zachodnie i Środkowe.
- Centralne Karpaty Zachodnie
 Małe Karpaty,
 łańcuchy Małofatrzański, Wielkofatrzański, Tatrzański i Niżnotatrzański,
 Dolina Środkowego Wagu,
 obniżenia Orawsko-Podhalańskie, Nitrzańsko-Turczańskie i Liptowsko-Spiskie.
- Wewnętrzne Karpaty Zachodnie
 Bruzda Hronu,
 Łańcuch Rudaw Słowackich,
 kotliny Południowosłowacka i Koszycka,
 Kras Słowacko-Węgierski,
 Czerehat,
 Góry Tokajsko-Slańskie,
 Średniogórze Północnowęgierskie.
b) Karpaty Wschodnie
- Zewnętrzne Karpaty Wschodnie
 Beskidy Wschodnie,
 Karpaty Mołdawsko-Munteńskie,
 Subkarpaty Wschodnie.
- Wewnętrzne Karpaty Wschodnie
 Karpaty Marmaroskie,
 Kotlina Marmaroska,
 Góry Rodniańskie,
 Góry Bystrzyckie,
 Łańcuch Wyhorlacko-Gutyński i Kelimeńsko-Hargicki,
 Obniżenie Gheorgeńsko-Braszowskie.
c) Karpaty Południowe
- grupy górskie Fogaraska, Parîngu i Godeanu-Retezat,
- Poiana Ruscă,
- Góry Banackie,
- Subkarpaty Południowe.
d) Góry Zachodniorumuńskie
- Masyw Biharu,
- Góry Maruszy, Kereszu i Seş-Meseş.
e) Wyżyna Transylwańska
- wyżyny Samoszu i Tyrnawska,
- Równina Transylwańska,
- Dolina Środkowej Maruszy,
- kotliny Fogaraska, Sybińska i Haţeg.
2010-01-16T19:32:40+01:00
Na południowym wschodzie granicę Karpat stanowi ponownie Dunaj,a ściśclej jego przełom noszący nazwę Żelazna brama.W karpatach zachodnich wyróżnia się nastęmpujące strefy:
-zewnętrzną:fliszową
-wewnętrzną: posiadającą skomplikowaną budowę geologiczną wielokrotnie fałdowaną.

Karpaty zostały sfałdowane w kredzie i trzeciożędzie w czasie fałdowania alpelskiego.Zbudowane są ze skał osadowych i magmowych.