Odpowiedzi

2010-01-16T17:45:05+01:00
Celem ochrony przyrody i środowiska jej zachowanie jej stanu. Przełomem w działaniach na rzecz ochrony okazał się Raport U’Thanta ogłoszony przez ONZ w 1969 roku. W raporcie tym zatytułowanym „Człowiek i środowisko” po raz pierwszy określono stan środowiska naturalnego poddanego presji człowieka, jako katastrofalny i rzeczowo zdefiniowano zagrożenia wynikające z rabunkowej eksploatacji zasobów naturalnych. Kolejnymi krokami dotyczącymi problematyki ochrony środowiska była słynna konferencja sztokholmska, która odbyła się w 1972 roku i której brali udział przedstawiciele 113 państw. Podczas obrad uchwalono między innymi Deklarację zasad ochrony środowiska (tzw. Deklarację sztokholmską) oraz powołano agendę ONZ zwaną Programem Narodów Zjednoczonych do Spraw Środowiska (UNEP) . Największe znaczenie miał jednak Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro przebiegający pod hasłem „Środowisko i rozwój” zwołany w 1992 roku. Owocem tych spotkań okazała się Deklaracja z Rio (27 zasad zrównoważonego rozwoju) oraz Agenda 21 (omówiona dalej w naszym referacie).
Ochrona środowiska to proces bardzo mozolny, i niezwykle trudny. Dlaczego tak jest? Odpowiedź jest niezwykle prosta, ponieważ środowisko to ogromne pojęcie w skład którego wchodzą np. litosfera, hydrosfera, podosfera, klimat, energia słoneczna, cykle biogeochemiczne, strefowość, piętrowość, ekosystem i wiele innych. Przez miliony lat środowisko naturalne było kształtowane przez procesy biologiczne, klimatyczne i ewolucyjne, dlatego nie sposób teraz ogarnąć tego wszystkiego i otoczyć ochroną. Mimo to ostatnie kilkadziesiąt lat pokazało, że taka ochrona jest konieczna, choćby ze względu na zastraszające tempo niszczenia otaczającej nas przyrody.

1 5 1