5 Jak określony (nazwany) jest w utworze Chrystus? Zacytuj te słowa i wyjaśnij ich znaczenie
9. Podaj jedną ceche, która świadczy o tym że utwór jest modlitwą.
10 Podaj dwa argumenty które pozwolą określić Bogurodzice jako hymn.
11. Podaj dwa przykłady antytez którymi operuje twórca Bogurodzicy.

U twego syna Gospodzina matko zwolona, Maryja!
Zyszczy nam, spuści nam.
Kyrieleison.

Twego syna Krciciela zbożny czas,
Usłysz głosy, napełni myśli człowiecze.
Słysz modlitwę, jenże cię prosimy.
O o, dać raczy, jegoż prosimy:
Daj na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt.
Kyrieleison.

1

Odpowiedzi

2010-01-16T18:06:16+01:00
5.syna Krciciela- inaczej chrzciciela

9.Kieruje swoje myśli do istot będących przedmiotem kultu.ma charakter teocentryczny, gdyż znajduje się w niej modlitwa skierowana do Matki Bożej, o pośrednictwo u Boga i wyjednanie obfitych łask, a także prośba Syna Bożego.

10.Bogurodzica” do XVI wieku pełniła rolę hymnu narodowego. Była pieśnią bojową, zagrzewającą polskich żołnierzy do walki w bitwie pod Grunwaldem, pod Nakłem czy pod Warną. W ten sposób stała się polskim symbolem narodowym.

11.Bogurodzica” (matka Boga) - „dziewica” (panienka); „Pobyt” (życie doczesne) - „przebyt” (życie wieczne) [chwilowe życie ziemskie zestawione jest z wiecznym bytowaniem w niebie].