Zad.4/7str. ćwiczenie Planeta Nowa
Uzupełnij tabelę dotyczącą typów rzek występujących w Afryce,a następnie wykonaj polecenia.

Typ rzeki: rzeka epizodyczna podaj charakterystykę przepływu i strefę klimatyczną.
Charakterystyka przepływu: rzeka, której koryto wypełnione jest wodą przez cały rok podaj typ rzeki i strefę klimatyczną. Strefa klimatyczna: podrównikowa podaj typ rzeki i charakterystykę przepływu.


a). Podaj nazwy, którymi określa się suche koryta rzeczne, charakterystyczne dla strefy zwrotnikowej.

b) Wymień nazwę jednej stałej rzeki płynącej w obrębie strefy klimatu zwrotnikowego. Wyjaśnij, dlaczego rzeka ta nie wysycha.Proszę o pomoc!
I z góry bardzo dziękuję...

1

Odpowiedzi

RAMKA :rzeka epizodyczna -> wypełnia się wodą tylko po ulewnych deszczach -> zwrotnikowy
rzeki stałe -> i tam masz juz napisane . -> równikowy
rzeki okresowe -> pora deszczowa i sucha -> podrównikowy

a) Wadi
b) Nil , ponieważ bierze swój początek w wilgotnej strefie równikowej .

Nam to pani dyktowała na lekcji .. to powinno byc dobrze . ;;D

5 3 5