Napisz o sytuacji w Polsce w 2 połowie XIX wieku(Wtedy Polska była pod zaborem pruskim,tylko tyle wiem)Proszę nie pisać bardzo dużo,ok. 5-15 zdań.Nie używajcie ściągi,a jak już to zmieńcie trochę tekst,moja nauczycielka zna dużo takich i nieraz niektórych moich kolegów złapała.Z góry dziękuję.
Pozdrawiam

2

Odpowiedzi

2010-01-16T18:27:30+01:00
Było wiele powstań ukończonych klęską. Po powstaniu styczniowym Polska pod zaborem pruszkim miała okres pomyślnego rozwoju gospodarczego i cywilnego. Te tereny były rozwinięte pod kątem pracy organicznej.
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T18:29:35+01:00
Władze pruskie dbały o rozwój gospodarczy. Przeprowadziły wiele reform w przemyśle, rolnictwie i handlu. Jedną z najważniejszych było uwłaszczenie. Rolnicy wprowadzali płodozmian, zaczęli też stosować nawozy sztuczne. Tutaj było najwięcej dróg bitych, tzn. o nawierzchni kamiennej, oraz linii kolejowych. Rozwój gospodarczy w istotny sposób wpłynął na warunki życia, zwłaszcza na wsi. Domy mieszkalne, stodoły, chlewy, obory i spichlerze budowano z cegły, a nie jak dawniej z drewna i gliny. Założono wiele nowych szkół, dzięki czemu podniósł się poziom wykształcenia. Czytywano więcej książek i gazet.
3 3 3