Zad1.
W wiadrze jest x litrów wody,a w beczce y litrów wody.Zapisz,ile litrów wody bedzie w wiadrze a ile w beczce jeśli:
a-Z wiadra do beczki przelejemy pół litr
b-Najpierw przelejemy połowę zawartości wiadra do beczki a potem 2litry z beczki do wiadra.
zad2.
Zapisz za pomocą wyrażeń algebraicznych i znaków równości następujące prawa:
a-Jeżeli do liczby dodamy liczbę do niej przeciwną to otrzymamy 0.
b-Sześcian ilorazu liczb jest równy ilorazowi sześcianu tych liczb.
c-Wartości ilorazu nie zmieni się jeżeli dzielną i dzielnik pomnożymy przez 5.

1

Odpowiedzi

2010-01-16T18:19:38+01:00
1)
a)wiadro x-o,5
beczka y+0,5

b) wiadro 1/2x-2
bezcka (1/2x+b)-2

2)
a) x+(-x)=0
b)(a:b)^3= a^3:b^3
c)a:b=5a/5b
2 5 2