Przed rozwiązaniem układu równań podejmij decyzję, z której metody wygodniej jest skorzystać:podstawiania czy przeciwnych współczynników. Następnie rozwiąż układ równań i sprawdź otrzymane rozwiązanie.
a)x=4-3y
x+y=-6 }

b)-2x+y=-8
4x-3y=2 }

c)x+7y=22
y=5x-2 }

d)x-3y=-4
5x-2y=-7 }

e)-3x-2y=-2
2x+3y=-2 }

f) y=2x-8
-12x+9y=-6 }

Proszę pomóżcie mi
:***


2

Odpowiedzi

2010-01-16T19:30:34+01:00
A)x=4-3y
x+y=-6
x=4-3y
4-3y+y=-6
x=4-3y
-2y=-10 /:(-2)
x=4-3y
y=5
x=4-3*5
y=5
x=-11
y=5
b)-2x+y=-8/*2
4x-3y=2
-4x+2y=-16
4x-3y=2

-4x+2y+4x-3y=-16+2
-y=-14/: -1
y=14

4x-3y=2
y=14
4x-42=2
y=14
4x=2+42
y=14
4x=44/:4
y=14
x=11
c)x+7y=22
y=5x-2
x+7*(5x-2)=22
y=5x-2
x+35x-14=22
y=5x-2
36x=36/:36
y=5x-2
x=1
y=5x-2
x=1
y=5-2
x=1
y=3
d)x-3y=-4
5x-2y=-7
x=-4+3y
5x-2y=-7
x=-4+3y
5*(-4+3y)=-7
x=-4+3y
-20+15y=-7
x=-4+3y
15y=13/:15
x=-4+3y
y=13/15
x=-4+3*13/15
y=13/15
x=-4+2,6
y=13/15
x=-1,410 3 10
2010-01-16T19:40:53+01:00
A)
{x=4-3y
{x+y=-6

{x=4-3y
{x=-6 - y
-______
0=10-2y
y=5

x= 4- 3*5
x= -11

{x=-11
{y=5
b)
{-2x+y=-8 / *2
{4x-3y=2

{-4x+2y=-16
{4x-3y=2
+_______
-y=-14
y=14

4x- 3*14 =2
x=11

{x=11
{y=14

c)x+7y=22
y=5x-2

x+7(5x-2)=22
x+35x-14=22
36x=36
x=1

y=5 -2=3

{x=1
{y=3

d)
{x-3y=-4 / *(-5)
{5x-2y=-7

-5x+15y=20
5x-2y=-7
+________
13y=13
y=1

x-3=-4
x=-1

{x=-1
{y=1

e)
{-3x-2y=-2 / *2
{2x+3y=-2 / *3

-6x-4y=-4
6x+9y=-6
+_______
5y=-10
y=-2

2x+ 3*(-2) =-2
x= 2

{x=2
{y=-2


f)
{y=2x-8
{-12x+9y=-6

-12x+9(2x-8)=-6
-12x+18x-72=-6
6x=66
x=11

y=2*11-8
y=14

{x=11
{y=14
12 4 12