Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T19:11:29+01:00
Dane:
ρ = 11350 [kg/m³] ( w temacie zadania jest trochę źle zapisana ta gęstość)
d = 1m
G = 6,67 × 10 ⁻¹¹ [N m² / kg²]

Rozw.:
V = 4πr³ / 3 = 4×3,14×(0,5m)³ / 3 = 0,523 m³
m = ρ×V = 0,523 m³×11350 [kg/m³] = 5936 kg

F = Gm₁m₂ / r²
odległość r liczymy od środków stykających się kul więc r = 1 m
matomiast masy są takie same więc

F = Gm² / r² = 6,67 × 10 ⁻¹¹ [N m² / kg²] × (5936 kg)² / (1m)² =
= 0,00235 N
55 3 55