Korzystając z atlasu odszukaj następujące rzeki: Dunaj, Nil, Ganges, Jangcy, Sekwana, Ob, Jenisej, Wisła. Następnie wykonaj polecenia:

1) Wpisz do tabeli rzeki uwzględniając ich ujścia rzeczne.ujście lejkowate: Ujście deltowe:2) wykaż różnice pomiędzy dwoma w/w rodzajami ujść rzecznych

►..............................................................................................

►……………………………………………………………………

►……………………………………………………………………

3)Wymienionym poniżej jeziorom przyporządkuj odpowiedni typ genetyczny jeziora:

Tanganika, Morze Aralskie, Śniardwy, Dąbie, Bajkał, Hańcza, Drużno, Morze Kaspijskie


a. jeziora reliktowe……………………………………………………..

b. jeziora deltowe………………………………………………………

c. jeziora tektoniczne………………………………………………….

d. jeziora polodowcowe………………………………………………
4)Na schemacie podano główne źródła zanieczyszczeń hydrosfery. Uzupełnij schemat, wpisując cyfry oznaczające źródła zanieczyszczeń
a)transport
b)gospodarka komunalna
c)rolnictwo
d)przemysł1- ścieki przemysłowe
2- wydobywanie ropy naftowej spod dna morskiego
3- wycieki ropy ze statków
4- środki chemiczne ochrony roślin
5- hałdy
6- gnojowica
7- ścieki komunalne
8- nawozy sztuczne
9- wysypiska śmieci

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T18:57:44+01:00
1) ujścia lejkowate : Jangcy, Sekwana, Ob, Jenisej, Wisła
ujścia deltowe: Dunaj, Nil, Ganges

ujście lejkowate: rzeka wpada do morza sama, bez żadnych dodatkowych odnóg
ujście deltowe: rzeka wpada do morza razem z innymi rzeczkami - odnogi

jeziora reliktowe: Aralskie, Morze kaspijskie
jeziora tektoniczne: Tanganika, bajkał
jeziora polodowcowe: Hańcza, Śniardwy
jeziora deltowe: Dąbie Druzno
2010-01-16T19:02:12+01:00
3.
polodowcowe -hańcza , bajkał , dąbbie , śniardwy
deltowe- morze kaspijskie morze ar...
reliktowe-tanganika
tektoniczne-dróżno
4.transport-23
gospodarka komunalna-578
rolnistwo -468
przemysł-1