Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T19:21:33+01:00
C- ciepło właściwe
m- masa ciała
ΔT- zmiana temperatury
Q- dostarczana ilość ciepła

c wody= 4200 J/ kg* ⁰C
m= 5l= 5kg
ΔT= 100⁰C- 20⁰C= 80⁰C
Q= ?

Q= m * c * ΔT
Q= 5kg * 4200J/ kg* ⁰C * 80⁰C
Q= 1680000J= 1680 kJ

Trzeba dostarczyć 16800 kJ ciepła.
4 3 4
2010-01-16T19:24:28+01:00
Mw - masa wody = 5l = 5 dm³ = 5 kg
t1 - temperatura początkowa = 20°
t2 - temperatura końcowa = 100°
cw - cieplo właściwe wody = 4187J/kgK
Q - ilość ciepla pobranego = cwm(t2 - t1) = 4187 razy 5 razy 80 = 1674800 J
1 1 1