Odpowiedzi

2009-09-28T17:21:36+02:00
Miedź jest mieszaniną dwóch izotopów, z których jeden zawiera 34 neutrony i stanowi 69,1% mieszaniny. Obliczyć liczby masowe obu izotopów, jeżeli masa atomowa miedzi wynosi 63,55 u.

Dane:
mA=63,55 [u]
l.n.1 = 34
l.p = 29
%1=69,1 [%]

Obliczam liczbę masową pierwszego izotopu
Z1 = 34 + 29 = 63

Obliczam zawartość procentową drugiego izotopu
%2 = 100% - 69,1% - 30,9%

Obliczam masę drugie izotopu
mA = %1*A1 + %2*A2 / 100%
100%*mA = %1*A1 + %2*A2
100%*mA - %1*A1 = %2*A2
100%*mA - %1*A1 / %2= A2
A2 = 100%*mA - %1*A1 / %2
A2 = 100*63,55 - 69,1*63 / 30,9 [%*u - %*u / %] = 6355 - 4353,3 / 30,9 [%-u/%] = 2001,7/30,9 [u] = 65 [u]

Obliczam liczbę masową drugiego izotopu
Z2= A2 => Z2 = 65

Odp: Liczby masowe izotopów wynoszą 63 i 65.
12 4 12