Pomóżcie mi opracować pytania z historii .
1.Słowianie i ich pierwsze państwa we wczesnym średniowieczu
2.Polska w okresie rozbicia dzielnicowego
3.Odbudowa zjednoczenia królewstwa Polskiego
4.Wojna trzynastoletnia i upadek państwa zakonnego w Prusowie
5.Unia Polsko-Litewska i wielka wojna z krzyżakami
6.Ruch Husycki z czechy w polsce
7.Rozkwit gospodarczy Polski w 14 wieku
8.Monarchia stanowa Kazimierza Wielkiego i Ludwika Węgierskiego
9.Rywalizacja -Jagiellońska . Habsburska w Europie

Będę bardzo wdzięczna :)
Pozdrawiam

1

Odpowiedzi

2010-01-16T19:57:03+01:00
1.Pierwsze państwa słowiańskie:
* państwo Samona ( Vll w. )
* państwo bułgarskie
* państwo Wielkomorawskie ( lX/X w. )
* państwo polskie ( ośrodek Wiślan i Polan )
* państwo ruskie
* państwo czeskie
2.Utrata przez Polskę ziem: 1181 – Pomorze Zachodnie zhołdowane przez Barbarossę, 1250 – Bolesław Rogatka sprzedał ziemię lubuską Brandenburgii, 1226 – Konrad Mazowiecki sprowadza z Węgier Krzyżaków, Andrzej II [Węgry] poznał się na nich i wygonił ich do nas. Osiedla ich Konrad na ziemi chełmińskiej i otrzymują ją po sfałszowaniu dokumentu nadawczego, 1308 – tracimy Pomorze Gdańskie na rzecz Krzyżaków. Większość książąt śląskich uznała się lennikami władców czeskich,
• 3 wielkie najazdy Tatarów na Polskę w XIII w.
• Walki o władzę między rodzonymi piastam
3.