Odpowiedzi

2010-01-16T19:21:39+01:00
Energia (ciepło) potrzebne do ogrzania wody od 20 do 100 stopni wyraża się wzorem:

E = m * Δt * cw
gdzie:
E - energia
m - masa wody
Δt - różnica temperatur: Δt = 100 - 20 = 80
cw - ciepło właściwe wody: cw = 4190

m = V * ro
gdzie:
m - masa
V - objętość wody: V = 5l
ro - gęstość wody: ro = 1000kg/m³ = 1kg / 1l

czyli ostatecznie:
E = m * Δt * cw = V * ro * Δt * cw =
= 5 * 1 * 80 * 4190 [l * kg/l * °C * J/(kg*°C)] =
1 676 000 [J]
1 5 1