Zadanie 1 ... Jakie jest ciśnienie hudrostatyczne wody na dno basenu którego głębokość wynosi 3,8 m?

Zadanie 2 ... Oblicz jakie jest ciśnienie hydrostatyczne na dnie rowu Mariańskiego (10911m)

Zadanie 3 .. Naczynie w kstałcie sześcianu i krawędzi 20 cm wypełnione naftą o masie 4,8 kg. Oblicz parcie na dno i ciśnienie hydrostatyczne . Gęstość nafty 800kg/m sześcienny .Zadanie 4 . Ciśnienie gazu w naczyniu wynosi 7N / cm kwadratowy . Ile wynosi siła tarcia działająca na ścianki naczynia o powierzchni 20 m kwadratowych .

Zadanie 5.. Oblicz ciśnienie działające na podłoże gdy narciaż o wadze 40 kg stoi na śniegu w nartach o dł. a=25cm b= 0,5 cm ..

Zadanie 6 ... Oblicz pole powierzchni dna akwarium jeśli ciśnienie wywierane na dno przez siłę parcia 20 N wynosi 0,005kPa ..

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T20:19:06+01:00
Zad. 1

Dane: Szukane:
h = 3,8 m p = ?
gęstość ( ro) = 1000 kg/m (sześcienny)
g = 10 N/kg


p = (ro) x g x h [kg/m(szescienny) x N/kg x m = N/m(kwadratowy) = Pa]
p = 1000 x 10 x 3,8 = 10000 x 3,8 = 38000 Pa


zad. 2

Dane: Szukane:
(ro) = 1000 kg/m (sześcienny) p = ?
g = 10 N/kg
h = 10911 m

p = (ro) x g x h [kg/m(sześcienny) x N/kg x m = N/m(kwadratowy) = Pa]
p = 1000 x 10 x 10911 = 109 110 000 Pa


zad. 3

Dane: Szukane:
m = 4,8 kg = 4800g (ro) = ?
v = 20 ( do trzech) = 800 cm( sześciennych)

(ro) = m : v
(ro) =4800 : 800 = 6 g/cm (sześcienny)Dane: Szukane:
(ro) = 6g/cm 9sześcienny) = 6000 kg/m(sześcienny) p = ?
g = 10 N/kg
h = 20 cm = 0,02m

p= (ro) x g x h [ kg/m(sześcienny) x N/kg x m = N/m(kwadratowy) = Pa]
p= 6000 x 10 x 0,02 = 60000 x 0,02 = 1200 Pa


zad. 4

Dane: Szukane:
p = 7 N/cm(sześcienny) F = ?
S = 20m(kwadratowych) = 2 000 000cm (kwadratowych)


p = F:S
F = px S [ N/cm (kwadratowy) x cm (kwadratowy) = N ]
F = 7 x 2 000 000 = 14 000 000 N


zadanaia 5 niestety nei potrafię.

zad. 6

Dane: Szukane:
F = 20 N S = ?
p = 0,005 kPa = 5 Pa = 5 N/m (kwadratowy)


p = F : S
S = F : p [ N : n/ m(kwadratowy) = N x N/ m(kwadratowy) = m(kwadratowy)]
S = 20 : 5 = 4 m (kwadratowe)
6 3 6