Dokładne tłumaczenie podanych słów ( dam najlepsza ocene temu kto zrobi to bezbłednie)!
słowka:
vocation, aim, law, possible, silly, limiting, aurselves, intend, whale-hunting, himself, purpose, giong away, journey, arrested, other, include, fall asleep, stay awake, forbidden, lighted, town square, crime, to be allowed, avoid, strange, mustn't, can't, obligatory, necessary, whistle, illegal, legal, backwards, refrigerator, fridge, vote in election, part-time job, lawer, judge, to fallow, break, vs, court, to glide/a glider, premision

3

Odpowiedzi

2010-01-16T19:44:37+01:00
Powołania, mają prawo, możliwe, głupi, ograniczając aurselves zamierza, polowania na wieloryby, sam cel, giong daleko, podróż, aresztowany, inne obejmują, zasnąć, zasnąć, zakazane, oświetlony, plac miejski, przestępczość, być dozwolone, by uniknąć, dziwne, nie, nie, obowiązkowy, jest to konieczne, gwizdek, nielegalne prawnych, do tyłu, lodówka, lodówka, głosowanie w wyborach, w niepełnym wymiarze czasu pracy, Dużo, sędziego, daniele, break vs, sąd, do schodzenia / szybowiec premision
2010-01-16T20:11:32+01:00
vocation-wakacje, aim-cel, law-prwo, possible-możliwe, silly-głupiutki, limiting-ograniczenie, intend-zamierzam, whale-hunting-powołanie na wieloryby, purpose-cel, going away-odchodzę, journey-podróż, arrested-aresztowany, other-inny, include-obejmowac, fall asleep-zasnąc, forbidden-wolno, lighted-oswietlony, town square-plac, crime-przesrępczosc, być wolonym, uniknąć, dziwne, nie, nie, obowiązkowy, jest to konieczne, gwizdek, nielegalne, do tyłu, lodówka,, głosowanie w wyborach, w niepełnym wymiarze czasu pracy, Dużo, sędzi, sąd, do schodzenia
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T21:42:37+01:00
Vocation - powołanie, aim - cel, law - prawo, possible - możliwe, prawdopodobne , silly - niemądry, brak rozsądku, limiting - ograniczenie, ourselves -sami osobiście (my) , intend - mieć zamiar, zamierzać, whale-hunting, himself - sam osobiście (on) , purpose - cel, zamiar, wymagania, going away - znikać, wyjeżdżać, opuszczać , journey - podróż, arrested - aresztowany, other - inny, include - włączać, wliczać , zawierać, fall asleep , stay awake , forbidden - (imiesłów bierny od zabraniać), lighted - (czas przeszły od light - zapalać), town square - miejski plac, , crime - przestępstwo, to be allowed - czas przeszły od allow - pozwalać, zezwalać, , avoid - unikać, strange - dziwny, obcy, niezwykły, mustn't - , can't, obligatory - obowiązujący, necessary - konieczny, potrzebny, niezbędny, whistle - gwizdek, illegal - bezprawny, nielegalny, legal - legalny, zgodny z prawem, backwards - w tył, na odwrót, refrigerator -lodówka, fridge - lodówka, chłodziarka, vote in election - głos w wyborach, part-time job - , lawer - chyba chodzi o lawyer - prawnik, adwokat, judge - sędzia, znawca, sędziować, osoądzać, to fallow - fallow to przymiotnik, więc nie może być to fallow, chodzi chyba o to follow - iść zakimś, ścigać, break - przerwa, złamanie, zerwanie, szansa, okazja, vs (może us) - nas, court - sąd, dwór, zabiegać o czyjeś względy, igrać z czymś, to glide - sunąć, ślizgać się, szybować /a glider - szybowiec, premision - takiego sowa nie ma
tłumaczenie tekstu zależy zawsze od kontekstu zdania, czasami nie da sie jednożnacznie powiedzieć co oznacza dane słowo, nie widząc całości