Odpowiedzi

2009-09-28T20:07:05+02:00
Czyżby zadanie z podręcznika "Chemia Nowej Ery" cz. II? :D
Pamiętam jak rok temu robiłem to zadanie, jeszcze mam stare zeszyty i znalazłem to zadanie :)

BaCl₂
Ba(OH)₂ + 2 HCl -> BaCl₂ + 2 H₂O
Ba + 2 HCl -> BaCl₂ + H₂^
BaO + 2 HCl -> BaCl₂ + H₂O
Ba + Cl₂ -> BaCl₂

AgNO₃ (tu tylko jeden sposób)
Ag₂O + 2 HNO₃ -> 2 AgNO₃ + H₂O

CuSO₄ (i tu też jeden)
CuO + H₂SO₄ -> CuSO₄ + H₂O

FePO₄
2 Fe + 2 H₃PO₄ -> 2 FePO₄ + 3 H₂^
Fe₂O₃ + 2 H₃PO₄ -> 2 FePO₄ + 3 H₂O
FeCl₃ + H₃PO₄ -> FePO₄ + 2 HCl
AlPO₄ + Fe(OH)₃ -> FePO₄ + Al(OH)₃
Mg₃(PO₄)₂ + 2 Fe(NO₃)₃ -> 2 FePO₄ + 3 Mg(NO₃)₂

6 3 6